ฟิล์มสี Kodak ColorPlus 200 (36 รูป)

Kodak ColorPlus 200

รหัส LM-801

169 บาท

Rating 5/5

ฟิล์มสี Kodak Gold 200 (24 รูป)

Kodak Gold 200

รหัส LM-802

169 บาท

Rating 5/5

ฟิล์มสี Kodak Ultramax 400 (36 รูป)

KODAK UltraMax 400

รหัส LM-804

179 บาท

Rating 5/5

ฟิล์มสี Fujicolor Japan 100 (24 รูป)

Fujicolor Japan 100

รหัส LM-803

179 บาท

Rating 5/5

กล้องฟิล์ม ใช้แล้วทิ้ง Fujifilm Simple Ace 400 (27 รูป)

Fujifilm Simple Ace 400

รหัส LM-805

490 บาท

Rating 4/5