ถ่ายจากอีกฝั่ง ไปอีกฝั่ง ณ อ่างแก้ว มช.  ประเภทเลนส์ 12X Zoom Telescope  อุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายรูป Apple >> iPhone 6  รีวิวโดย Milinda