อยู่บนยอดตึก ก็ถ่ายซูมได้  ประเภทเลนส์ 12X Zoom Telescope  อุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายรูป Apple >> iPhone 5s  รีวิวโดย SetUp