แม้แต่ช่อฟ้า ก็ถ่ายจากระยะไกลได้ง่ายๆ  ประเภทเลนส์ 16X Zoom Telescope  อุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายรูป Apple >> iPhone 5s  รีวิวโดย SetUp