ขอบคุณรีวิวจากคุณ MikZeego Ps  ประเภทเลนส์ Fisheye 180°