ขอบคุณรีวิวน่ารักๆ จากคุณ Sununta Meaw  ประเภทเลนส์ Fisheye 180°