ขอบคุณรีวิวสวยๆ จากคุณ ธีร์  ประเภทเลนส์ Fisheye 180°