ขอบคุณรีวิวสวยๆ จากคุณ Nnam.  ประเภทเลนส์ Fisheye 180°