ชอบบบบบบ สนุกจ้า5555 By Ninha sc.  ประเภทเลนส์ Fisheye 180°