พร้อมหน้าแล้วคับโผมมมม By Pronpada Rattananithi  ประเภทเลนส์ Fisheye 180°