งาน Portrait  ประเภทเลนส์ HD Telephoto Zoom Lens 2x  อุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายรูป Huawei >> Mate 9  รีวิวโดย Minnie