ขอบคุณรีวิวจากคุณ Nutee IKung  ประเภทเลนส์ Macro (normal)