ขอบคุณรีวิวสวยๆจากคุณ Pond  ประเภทเลนส์ Macro (normal)  อุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายรูป Apple >> iPhone 5