ขอบคุณรีวิวสวยๆ จากคุณ Bee Tichakorn  ประเภทเลนส์ Macro (normal)