ขอบคุณรีวิวสวยๆ จากคุณ Döm  ประเภทเลนส์ Macro (normal)