ขอบคุณรีวิวสวยๆ จากคุณ Kwan  ประเภทเลนส์ Macro (normal)