ขอบคุณรีวิวสวยๆ จากคุณ S_N  ประเภทเลนส์ Macro (normal)