ยิ้ม :) รูปดอกไม้จิ๋วงามๆ ฝีมือแม่ค้าเอง สวยป๊ะล่ะ  ประเภทเลนส์ Macro (normal)