เก็บภาพดอกไม้สวยๆมาฝาก มีมาโครเลนส์ ถ่ายยังไงก็สวย  ประเภทเลนส์ Macro (normal)