สวัสดี ผมคือ มดแดง  ประเภทเลนส์ Macro Scope 10x  อุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายรูป Apple  รีวิวโดย SetUp