เลนส์มาโครถ่ายอาหารได้ดีมากครับ  ประเภทเลนส์ Macro Scope 10x  อุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายรูป Apple >> iPhone 5s  รีวิวโดย SetUp