ใช้เลนส์มาโคร 10x ถ่ายแล้วทำให้เห็นรายละเอียดแมลงตัวจิ๋วชัดขึ้นมาก  ประเภทเลนส์ Macro Scope 10x  อุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายรูป Samsung >> Galaxy S4  รีวิวโดย สุระสิทธิ์