ได้รับของแระค่ะ ดีงาม  ประเภทเลนส์ Macro Scope 10x  อุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายรูป Samsung >> Galaxy Note 5  รีวิวโดย p u g b u n g