ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ว่านี่คือเลนส์มาโครเสริมมือถือ  ประเภทเลนส์ Macro Scope 10x  อุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายรูป Apple >> iPhone 5s  รีวิวโดย SetUp