ขอบคุณรีวิวสวยๆจากคุณ Nuttanun Chojarearn  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x