ขอบคุณรีวิวสวยๆ จากคุณ พิชามญชุ์  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x