ขอบคุณรีวิวสวยๆ จากคุณ Artit  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x