ขอบคุณรีวิวสวยๆ จากคุณ Atchariya Kandeelang  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x