ขอบคุณรีวิวสวยๆ จากคุณ Au Ju  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x