ขอบคุณรีวิวสวยๆ จากคุณ Baimon  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x