ขอบคุณรีวิวสวยๆ จากคุณ Chiakiz Lee  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x