ขอบคุณรีวิวสวยๆ จากคุณ Döm  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x