ขอบคุณรีวิวสวยๆ จากคุณ LoPiTtuW  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x