ขอบคุณรีวิวสวยๆ จากคุณ Namwanz Siri  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x