ขอบคุณรีวิวสวยๆ จากคุณ puu  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x