ขอบคุณรีวิวสวยๆ จากคุณ Tangao Ao  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x