ขอบคุณรีวิวสุดสวยจากคุณ กระต่าย ไม่ใช่ต่ายเฉยเฉย  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x