ขอบคุณรูปรีวิวน่ารักๆ จากคุณ Mabenat1st  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x