ขอบคุณรูปสวยๆ จากคุณ  น้อยโหน่ง จ่ะ  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x