ขอบคุณรูปสวยๆ จากคุณ Aummara Sripech  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x