ขอบคุณรูปสวยๆ จากคุณ Kibkab Kibkab  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x