ขอบคุณลูกค้าคนสวย คุณSaInAm นะค๊า  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x