งานศิลป์บนผืนทราย ทริปชุมพร  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x