จะสูงเสียดฟ้าขนาดไหน Super Wide 0.4x ก็เอาอยู่  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x  อุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายรูป Samsung  รีวิวโดย Vassana