ชิวๆ 2 คนก็เก็บรูปได้ง้ายง่าย  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x