ชู วี ดู วับ ฉันรักทะเล  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x