ณ กาแฟเปี่ยมสุข By Kwang  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x