ถ่ายในรถสบายๆ ด้วย Super Wide 0.4x  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x