ทุ่งนา ท้องฟ้า ยามเย็น By Chin Wuts  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x