มาซื้อลิปตันขวดละสองร้อยกิน *หนูโดนหลอก* By Kwang Cmt  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x